7. PRZEŹROCZA FESTIWAL FILMOWY 2021


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE


lipiec-wrzesień 2021
część główna: 22-26.09.2021
Kino Orzeł, Mózg

 

DOKUMENT/KLASYKA/AWANGARDA

 
DOKUMENT – nowe polskie kino dokumentalne i niezależne dokumenty z wybranych kinematografii krajów europejskich
 

KLASYKA – kino mistrzów, spotkania z twórcami filmów dokumentalnych i fabularnych, którzy zaczynali od dokumentu
 

AWANGARDA –  kino eksperymentalne poszukujące nowych form wyrazu    
 
 
Przeźrocza Festiwal Filmowy rokrocznie od 2015 roku przedstawia nowe nurty w kinie dokumentalnym jednocześnie silnie odwołując się do filmowych tradycji. Festiwal łączy analogową przeszłość z cyfrową teraźniejszością szukając alternatywnych środków wyrazu. Przeźrocza nawiązują do bydgoskich tradycji filmowych Kazimierza Karabasza a jednocześnie promują najnowsze produkcje dokumentalne z Polski i zagranicy. Każdy dzień festiwalu to międzypokoleniowe zderzenie pomiędzy spojrzeniem młodych i starszych twórców filmowych. Przeźrocza składają hołd mistrzom polskiej szkoły dokumentu a jednocześnie przedstawiają najnowsze, nowonurtowe obrazy przełamujące kolejne granice sztuki filmowej. 


 

centrum festiwalowe: MCK Bydgoszcz, Kino Orzeł

7. PRZEZROCZA FILM FESTIVAL 2021


KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP

July-September 2021
main part: 22-26.09.2021
Cinema Orzeł,  Mózg Club

 

Documentary/Classics/Avant-garde

 
DOCUMENTARY – new Polish documentaries and films from selected European cinematographies
 

CLASSIC – masters of cinema, meetings with documentary and feature films creators who started with documentaries

 

AVANT-GARDE – experimental cinema searching for new ways of expression

 

Przeźrocza Film Festival has taken place every year since 2015, showing new directions of documentaries referring to film classics at the same time.
The Festival is connecting analog past with the digital present, searching for new ways of expression.
Przeźrocza is referring to the movie traditions of Kazimierz Katabasz (from Bydgoszcz) all together promoting new documentary films from Poland and other countries.
Every day of festival is an intergenerational meeting of younger and older film directors.
Przeźrocza pays tribute to masters of Polish documentary school and at the same time present the latest, new-style pictures that break new boundaries of film art.

Przeźrocze in Polish language is old, analog slide  https://pl.wiktionary.org/wiki/przezrocze#pl

Festival centre: Municipal Centre of Culture, Kino Orzeł (Orzeł Cinema)

Goście festiwalu m.in:
2015: Marcin Koszałka, Karolina Bielawska,
2016: Michał Marczak, Filip Jacobson
2017: Piotr Stasik, Marcin Borchardt, Łukasz Ronduda
2018: Marta Prus, Jacek Bławut, Tomasz Wolski
2019: Marek Koterski, Chris Niedenthal, Bogdan Dziworski
2020: Margit Lillak (Estonia), Maciej Cuske, Andrei Kutsila (Białoruś), Margareth Olin (Norwergia)
Guest from previous editions of the festival (among others):
2015: Marcin Koszałka, Karolina Bielawska,
2016: Michał Marczak, Filip Jacobson
2017: Piotr Stasik, Marcin Borchardt, Łukasz Ronduda
2018: Marta Prus, Jacek Bławut, Tomasz Wolski
2019: Marek Koterski, Chris Niedenthal, Bogdan Dziworski
2021: Margit Lillak (Estonia), Maciej Cuske, Andrei Kutsila (Bialorus), Margareth Olin (Norway)

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Koloroffon

 

PARTNER GŁÓWNY
Województwo Kujawsko-Pomorskie

 

WSPÓŁFINANSOWANIE
Miasto Bydgoszcz

Zadanie współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach

objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych”


PARTNERZY

Miejskie Centrum Kultury

Kino Orzeł

Kino Pomorzanin

Grupa Moderator

Studio Metrage

Wyższa Szkoła Gospodarki

Mózg

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Szkoła Filmowa w Łodzi

 


SPONSORZY


VERA Sp. z o.o.

CARMEN Danuta Paterek

AFALOG Centrum Marlena Puchowska

REKLAMIX Włodzimierz Cioć

 


PATRONI MEDIALNI
Kino

Gazeta wyborcza 
TVP3 Bydgoszcz
Radio Pik

Strona kobiet

Pleograf

 

PATRON INSTYTUCJONALNY:

Filmoteka Narodowa 

 


PATRONAT HONOROWY

Narodowe Centrum Kultury

Stowarzyszenie Filmowców Polskich


PARTNERZY POZOSTALI:

www.mojeekino.pl

Stowarzyszenie Kin Studyjnych
Film Festival Constellation

Bulwar filmowy

Przystań Bydgoszcz
Bydgoszczdladzieci
Tessa książki
Naturalna 

Pani Doula

AZK Zaremba Salony Fryzjerskie  
Fanaberia

Art Cafe

Skrzynka na bajki

ORGANISER

Koloroffon Association

 

MAIN PARTNER
Kuyavian Pomeranian Voivodeship

 

CO-FINANCING
Bydgoszcz City

(the event cofinanced by City Bydgoszcz)

 

Ministry of Culture and National Heritage

 

(Co-financed by the Ministry of Culture and Heritage

National Fund from the Culture Promotion Fund, obtained from subsidies established in games

covered by the state monopoly, in accordance with Art. 80 sec. 1 of the Act of November 19, 2009 on gambling games)

 

 

PARTNERS

Municipal Cultural City Centre in Bydgoszcz

Orzel Cinema

Pomorzanin Cinema

Moderator Group

Metrage Studio

University of Economy WSG

Mózg

High School No. 1 in Bydgoszcz,
Art School in Bydgoszcz
Film School in Lodz

 

 

 

SPONSORS

 

VERA Sp. z o.o.

CARMEN Danuta Paterek

AFALOG Centrum Marlena Puchowska

REKLAMIX Włodzimierz Cioć

 

MEDIA PATRONAGE

Kino
Gazeta wyborcza
TVP3 Bydgoszcz
Radio Pik
Strona kobiet
Pleograf

 

 

INSTITUTION PATRONAGE

National Film Archive

 

HONORARY PATRONAGE

National Culture Centre

Polish Filmmakers Association

 


OTHER PARTNERS:

www.mojeekino.pl

Stowarzyszenie Kin Studyjnych
Film Festival Constellation

Bulwar filmowy

Przystań Bydgoszcz
Bydgoszczdladzieci
Tessa książki
Naturalna 

Pani Doula

AZK Zaremba Salony Fryzjerskie  
Fanaberia

Art Cafe

Skrzynka na bajki