7. PRZEŹROCZA FESTIWAL FILMOWY 2021


WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE


lipiec-wrzesień 2021
część główna: 22-26.09.2021
Kino Orzeł, Mózg

 

DOKUMENT/KLASYKA/AWANGARDA

 
DOKUMENT – nowe polskie kino dokumentalne i niezależne dokumenty z wybranych kinematografii krajów europejskich
 

KLASYKA – kino mistrzów, spotkania z twórcami filmów dokumentalnych i fabularnych, którzy zaczynali od dokumentu
 

AWANGARDA –  kino eksperymentalne poszukujące nowych form wyrazu    
 
 
Przeźrocza Festiwal Filmowy rokrocznie od 2015 roku przedstawia nowe nurty w kinie dokumentalnym jednocześnie silnie odwołując się do filmowych tradycji. Festiwal łączy analogową przeszłość z cyfrową teraźniejszością szukając alternatywnych środków wyrazu. Przeźrocza nawiązują do bydgoskich tradycji filmowych Kazimierza Karabasza a jednocześnie promują najnowsze produkcje dokumentalne z Polski i zagranicy. Każdy dzień festiwalu to międzypokoleniowe zderzenie pomiędzy spojrzeniem młodych i starszych twórców filmowych. Przeźrocza składają hołd mistrzom polskiej szkoły dokumentu a jednocześnie przedstawiają najnowsze, nowonurtowe obrazy przełamujące kolejne granice sztuki filmowej. 


 

centrum festiwalowe: MCK Bydgoszcz, Kino Orzeł

7. PRZEZROCZA FILM FESTIVAL 2021


KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP

July-September 2021
main part: 22-26.09.2021
Cinema Orzeł,  Mózg Club

 

Documentary/Classics/Avant-garde

 
DOCUMENTARY – new Polish documentaries and films from selected European cinematographies
 

CLASSIC – masters of cinema, meetings with documentary and feature films creators who started with documentaries

 

AVANT-GARDE – experimental cinema searching for new ways of expression

 

Przeźrocza Film Festival has taken place every year since 2015, showing new directions of documentaries referring to film classics at the same time.
The Festival is connecting analog past with the digital present, searching for new ways of expression.
Przeźrocza is referring to the movie traditions of Kazimierz Katabasz (from Bydgoszcz) all together promoting new documentary films from Poland and other countries.
Every day of festival is an intergenerational meeting of younger and older film directors.
Przeźrocza pays tribute to masters of Polish documentary school and at the same time present the latest, new-style pictures that break new boundaries of film art.

Przeźrocze in Polish language is old, analog slide  https://pl.wiktionary.org/wiki/przezrocze#pl

Festival centre: Municipal Centre of Culture, Kino Orzeł (Orzeł Cinema)

Goście festiwalu m.in:
2015: Marcin Koszałka, Karolina Bielawska,
2016: Michał Marczak, Filip Jacobson
2017: Piotr Stasik, Marcin Borchardt, Łukasz Ronduda
2018: Marta Prus, Jacek Bławut, Tomasz Wolski
2019: Marek Koterski, Chris Niedenthal, Bogdan Dziworski
2020: Margit Lillak (Estonia), Maciej Cuske, Andrei Kutsila (Białoruś), Margareth Olin (Norwergia)
Guest from previous editions of the festival (among others):
2015: Marcin Koszałka, Karolina Bielawska,
2016: Michał Marczak, Filip Jacobson
2017: Piotr Stasik, Marcin Borchardt, Łukasz Ronduda
2018: Marta Prus, Jacek Bławut, Tomasz Wolski
2019: Marek Koterski, Chris Niedenthal, Bogdan Dziworski
2020: Margit Lillak (Estonia), Maciej Cuske, Andrei Kutsila (Bialorus), Margareth Olin (Norway)

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Koloroffon

 PARTNER GŁÓWNY
Województwo Kujawsko-Pomorskie

 WSPÓŁFINANSOWANIE
Miasto Bydgoszcz

Zadanie współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach

objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

ORGANISER

Koloroffon Association

MAIN PARTNER
Kuyavian Pomeranian Voivodeship

CO-FINANCING
Bydgoszcz City

(the event cofinanced by City Bydgoszcz)

Ministry of Culture and National Heritage

(Co-financed by the Ministry of Culture and Heritage

National Fund from the Culture Promotion Fund, obtained from subsidies established in games

covered by the state monopoly, in accordance with Art. 80 sec. 1 of the Act of November 19, 2009 on gambling games)

 

PARTNERZY

Miejskie Centrum Kultury
Kino Orzeł
Kino Pomorzanin
Grupa Moderator
Zaiks
Wyższa Szkoła Gospodarki
Mózg

Młyny Rothera
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Szkoła Filmowa w Łodzi

 

PARTNERS

Municipal Cultural City Centre in Bydgoszcz
Orzel Cinema
Pomorzanin Cinema
Moderator Group
Zaiks
University of Economy WSG
Mózg

Młyny Rothera
High School No. 1 in Bydgoszcz


High School No. 4 in Bydgoszcz


Art School in Bydgoszcz

Lodz Film School

 

SPONSORZY  

AFALOG Centrum Marlena Puchowska
CARMEN Danuta Paterek
Hanplast Energy Sp. z o.o.
Polpharma SA

REKLAMIX Włodzimierz Cioć
VERA Sp. z o.o.

 
 

SPONSORS

AFALOG Centrum Marlena Puchowska
CARMEN Danuta Paterek
Hanplast Energy Sp. z o.o.
Polpharma SA

REKLAMIX Włodzimierz Cioć
VERA Sp. z o.o.


PATRONI MEDIALNI
Kino
Gazeta wyborcza
Radio Pik
Strona kobiet

PATRON INSTYTUCJONALNY:

Filmoteka Narodowa

PATRONAT HONOROWY

Narodowe Centrum Kultury
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

 
PARTNERZY POZOSTALI:

Film Festival Constellation
Instytut Nauk o Kulturze UKW
Bulwar filmowy
Przystań Bydgoszcz
Bydgoszczdladzieci
Landschaft
Zakład
Tessa książki
Zaremba Salony Fryzjerskie
Naturalna
Fundacja przy kobiecie

Pani Doula
Art Cafe

MEDIA PATRONAGE

Kino
Gazeta wyborcza
Radio Pik
Strona kobiet

INSTITUTION PATRONAGE

National Film Archive

HONORARY PATRONAGE
National Culture Centre
Polish Filmmakers Association

OTHER PARTNERS:

Film Festival Constellation
Instytut Nauk o Kulturze UKW
Bulwar filmowy
Przystań Bydgoszcz
Bydgoszczdladzieci
Landschaft
Zakład
Tessa książki
Zaremba Salony Fryzjerskie
Naturalna
Fundacja przy kobiecie

Pani Doula
Art Cafe